บูชาพระสีวลี เงินทองมีใช้ไม่ขาด

by lifestyledd

 ความเชื่ออยู่คู่คนไทยมาช้านานการขอพรหรือบูชาสิ่งที่เคารพจึงมีมายาวนานนับพันปีแล้วโดยเฉพาะการขอพรด้านความร่ำรวยสมบูรณ์หรือขอโชคลาภไปจนถึงการเสี่ยงลุ้นหวยรวยทรัพย์คนไทยมักนิยมเป็นพิเศษ การบูชาพระสีวลีก็เป็นหนึ่งในความเชื่อนั้นว่าเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือตามที่เคยพบเรื่องราวเล่าขานนานมาว่าพระสีวลีเป็นหนึ่งในพระอรหันต์สาวกที่เด่นด้านโชคลาภที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งแล้ว

เรียกได้ว่าถ้าพระสงฆ์สาวกไปบิณฑบาตรที่ใดก็ตามหากมีพระสีวลีไปด้วยไม่มีอดมีลาภสักการะมาตลอดทาง 

พระสีวลี

ประวัติพระสีวลีเอตทัคคะด้านโชคลาภ

ในสมัยพุทธกาลเคยเล่าเรื่องราวประวัติพระสีวลีว่าท่านเคยเกิดเป็นคนตัดฟืนวันหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด ณ เมืองแห่งหนึ่งมีพระราชาและชาวบ้านจัดเตรียมของที่เป็นเลิศเพื่อถวายกลุ่มชาวบ้านได้จัดเตรียมของครบถ้วนแต่ยังขาดน้ำผึ้งสด ชายตัดฟืนคือพระสีวลีในอดีตชาตินั้นได้แบกรวงผึ้งที่เพิ่งตัดสดมาจนพบและถามไถ่เมื่อทราบความว่าเป็นของชิ้นสุดท้ายที่ขาดและชาวบ้านต้องการมากเพื่อถวายพระพุทธเจ้าที่เสด็จมาโปรดชายตัดฟืนจึงได้ร่วมเข้าเฝ้าพร้อมนำน้ำผึ้งถวายด้วยใจศรัทธา เหตุแห่งการถวายปิดท้ายบุญจึงส่งอานิสงค์มากเพราะเป็นการให้ด้วยเคารพศรัทธาซึ่งออกมาจากใจจริงไม่เกี่ยวกับราคาหรือมูลค่าของทรัพย์นั้นและยังเป็นการทำบุญปิดท้ายคนสุดท้ายที่ต่อยอดหรือมีส่วนทำให้บุญนั้นสำเร็จเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ที่เกิดเป็นรูปอย่างสมบูรณ์ อานิสงค์นี้จึงติดตัวชายตัดฟืนไปเสมอทุกภพชาติจนได้มาเกิดในชาติใหม่ชื่อ สีวลี แม้อยู่ในครรภ์มารดานานเป็น 7 ปีก็ยังได้รับผลบุญนี้ทำให้มารดามีแต่ลาภสักการะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมีอาหารบริบูรณ์สมบูรณ์ในทุกด้าน

รูปเคารพองค์พระสีวลี

 โดยทั่วไปมักจัดสร้างรูปเคารพพระสีวลีเป็นปางยืนแบบพระธุดงค์ก้าวเท้าไปข้างหน้ามีร่มหรือกลดบางครั้งอาจเป็นกาน้ำ บาตร หรือไม้เท้า เป็นอัฐบริขารที่พระต้องใช้ล้วนมีความหมาย

  เช่น ไม้เท้าสื่อถึงมีคนอุปภัมภ์ตลอดการเดินทาง กลด คือความร่มเย็น บาตรคือความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง

วิธีการบูชาพระสีวลีเพื่อให้เงินทองมีใช้ไม่ขาด

น้ำผึ้งใส่แก้วเล็ก ผลไม้สดตามสมควร ดอกไม้ที่หอมแต่ควรมีน้ำสะอาดหนึ่งแก้วพร้อมลอยดอกมะลิไว้บนน้ำนั้นสวดคาถาบูชาพระสีวลี

 การบูชาพระสีวลีนั้นควบคู่กับวิถีคนไทยมายาวนานเพราะเชื่อว่า บูชาพระสีวลีเงินทองมีใช้ไม่ขาด เคล็ดลับสำคัญในการบูชาคือ สีวลีคือพระ สิ่งสำคัญจึงควรเน้นไปที่ปฏิบัติบูชาย่อมดีที่สุดเน้นเรื่องการสร้างทานบารมีด้วยจิตที่ศรัทธาเต็มเปี่ยมดั่งชายตัดฟืนที่ถวายเพียงน้ำผึ้งแต่ใจตั้งมั่นในทานที่จะบริจาคนั้นอานิสงค์จึงเร็วและติดตัวข้ามภพชาติ หัวใจพระสีวลีอยู่ตรงนี้ ส่วนอื่นคือองค์ประกอบหากเข้าได้ถึงใจ นะชาลีติ จะบังเกิดขึ้นกับผู้บูชาพระสีวลีเงินทองมีใช้ไม่ขาดจนแค่ไหนก็พลิกชีวิตจนรวยได้

You may also like

Leave a Comment