การบูชา พระแม่อุมาเทวี มีกี่ปาง ให้คุณด้านใด

by lifestyledd
พระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี มหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ เป็นที่นับถือสำหรับผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์พระแม่อย่างแรงกล้า ในส่วนของ พระแม่อุมาเทวี ปางทั้งหมด ให้ความหมาย ในเรื่องใด ทาง lottosod 365 ได้เสาะหาเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเทวีองค์นี้มาฝากผู้ที่สนใจดังต่อไปนี้ 

การบูชา พระแม่อุมาเทวี ให้คุณเรื่องใด

พระแม่อุมาเทวี มหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ตามความเชื่อของชาวฮินดูที่ว่า เป็นพระชายาของมหาเทพผู้ทำลายนั่นก็คือ พระศิวะ อีกทั้งยังเป็นพระมารดาของพระพิฒเนศ ดังนั้น พระอุมาเทวีถึงเป็น 1 ใน 3 ของพระตรีศักติ อันประกอบไปด้วย พระอุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี ใครได้บูชา ถือว่าได้อานิสงค์นัก

สำหรับสถานที่บูชา พระแม่อุมาเทวีมีที่ไหนบ้าง ที่โด่งดังเห็นจะเป็นวัดแขก ตรงถนนสีลม ซึ่งมีทั้งไปขอในเรื่องอำนาจบารมี ไปจนถึง การขอพร พระแม่อุมาเทวี ความรัก ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขอกันได้ ซึ่งถ้าทำถูกปาง ก็จะได้ความรักดี ๆ กลับมา ทั้งนี้เพราะ พระแม่อุมาเทวี ปางทั้งหมด มีอยู่ด้วยกัน 9 ปาง ส่วนรายชื่อจะเป็นปางไหน ทางแอดมินได้รวบรวมไว้แล้วดังต่อไปนี้

ปางที่ 1 ปางไศลปุตรี

ปางที่ 2 ปางพรหมจาริณี

ปางที่ 3 ปางจันทรฆัณฎา

ปางที่ 4 ปางกูษามาณฑา

ปางที่ 5 ปางสกันทมาตา

ปางที่ 6 ปางกาตยานี

ปางที่ 7 ปางกาลราตรีหรือกาลี

ปางที่ 8 ปางมหาเคารี

ปางที่ 9 ปางสิทธิธาตรี

ในส่วนของการบูชา รูปพระแม่อุมาเทวี  หรือไปสักการะบูชายังสถานที่จริงด้วยตัวเอง เช่น ตรงบริเวณวัดแขกที่ตั้งอยู่ในเขตสีลม ให้เตรียมของเซ่นไหว้ที่ทางวัดเตรียมไว้ได้เลย โดยพระแม่องค์นี้ให้คุณในเรื่องของอำนาจ ใครบูชาอย่างถูกวิธี พระแม่จะประทานซึ่งบารมีให้แก่ผู้นั้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงการปกครอง ด้วยเชื่อว่า พลังของพระแม่ ทำให้ผู้ครอบครองสามารถชนะศัตรูและอยู่เหนือผู้อื่นได้ไม่ยาก ในส่วนของผู้ครองเรือน ว่ากันว่า จะบังเกิดความสงบสุขขึ้นภายในครอบครัว อีกทั้งยังแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง พระแม่จะทรงทำลายความชั่วช้า สิ่งอัปมงคล และผู้หวังร้ายที่จะเข้ามาทำอันตรายแก่ผู้บูชาให้พ่ายแพ้จนไม่สามารถทำอะไรได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใด การบูชาพระแม่ ถึงเป็นที่นิยมสืบมา ไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีก็ตาม เป็นเทวีอมตะอยู่คู่ผู้นับถือมาช้านาน
พระแม่อุมาเทวี เทวีแห่งอำนาจ เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมี อีกทั้งยังช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายไม่ให้กร้ำกรายทำร้ายผู้บูชาได้ ดังนั้น ควรบูชาไว้ เพื่อความผาสุกในชีวิตรวมถึงการครองเรือน

You may also like

Leave a Comment